Installationsanmälan fjärrvärme

Här kan du som installatör göra installationsanmälan. Vi behöver anmälan senast tre veckor innan arbetet ska påbörjas.

Lokala anvisningar för arbete i fjärrvärmecentral

Nästa steg

Nästa steg

Dina personuppgifter samlas in för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende och kommer att behandlas av personal på Växjö Energi. De personuppgifter vi samlar in behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.