Föranmälan byte av fjärrvärmecentral

Här kan du som installatör göra föranmälan. Vi behöver anmälan senast sju dagar innan arbete ska påbörjas.

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentral

Nästa steg

Uppgifter om installation

Nästa steg

Uppgifter om installatören

Dina personuppgifter samlas in för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende och kommer att behandlas av personal på Växjö Energi. De personuppgifter vi samlar in behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.