Så undviker du effekttoppar

Genom att undvika effekttoppar och sprida ut fastighetens elanvändning över flera timmar, avlastar du elnäten och sänker dina kostnader.

5 tips – bli en mer aktiv elanvändare

  1. Följ elanvändningen på Mina sidor
    Logga in på Mina sidor. Här kan du följa fastighetens elanvändning timme för timme, få koll på hur effektuttaget ser ut och när topparna inträffar.
  2. Ta reda på när ni har som störst effektuttag
    Gå igenom vad ni gör i fastigheten under den tidpunkt då effektuttaget är som störst.
  3. Gör en priolista
    Dags att prioritera. Vad är nödvändigt att göra exakt då – och vad kan göras andra timmar på dygnet?
  4. Använd smart teknik som timers
    Använd smart teknik‚ till exempel lösningar för att tidsinställa maskiner, ventilationssystem, belysning och vitvaror.
  5. Följ upp löpande
    Följ upp hur det har gått på minasidor.veab.se.
Det handlar ofta om enkla åtgärder, som att sätta en timer på ventilationen så att den går igång en timme senare än vanligt, Emelie Andersson, marknadsingenjör.

En effekttopp uppstår när man använder mycket el på samma gång. Till exempel när alla kommer till jobbet på morgonen och tänder lampor, drar i gång ventilationen och, beroende på verksamhet, sätter igång bakugnen, ett smältkärl, startar upp maskiner eller laddar eltruckarna. Då skjuter effektuttaget i höjden.

För kunder som har ett effektabonnemang hos Växjö Energi baseras elnätsavgifterna på den timme i månaden när effektuttaget är som högst. Genom att hålla koll på topparna och sprida ut elanvändningen över tid, kan du därmed minska dina elnätskostnader.

Emelie Andersson är marknadsingenjör på Växjö Energi Elnät, sektionen Kund och Nät:
– Nu när elpriserna har varierat kraftigt, har vi pratat mycket om att kunder med effektabonnemang kan påverka sina kostnader. Men på längre sikt handlar det om att skapa en jämnare belastning i elnäten och ett mer hållbart energisystem.

Enkla åtgärder

Emelie Andersson berättar att det ofta handlar om enkla åtgärder, som att sätta en timer på ventilationssystemet, så att det går i gång en timme senare än vanligt. Eller att börja ladda truckarna en timme tidigare på morgonen.

– Det är kopplat till elektrifieringen av samhället och vårt ökade energibehov. Om vi inte avlastar elnäten genom att aktivt sprida elanvändningen över hela dygnet, kan det bli brist. Och det vill vi undvika, säger hon.

Vilka fastigheter har effektabonnemang?
– Alla som är kunder hos Växjö Energi och har en säkring på minst 35 ampere har ett effektabonnemang. Det motsvarar en majoritet av regionens företag och bostadsrättsföreningar.