Fjärrvärmen i Växjö gör dubbel nytta

De flesta områden i det växande Växjö är idag inkopplade till fjärrvärmenätet. Men visste du att vi för varje fjärrvärmekund även får en hel del förnybar el? Det gör att fjärrvärmen i Växjö gör dubbel nytta och avlastar elsystemet.

I Sandviksverket, som är vårt kraftvärmeverk, eldas restprodukter från skogen så som trädtoppar, bark och andra skogsrester. Värmen får vatten i en jättelik behållare att koka och bli till ånga. Ångan driver sedan en turbin – som producerar el.

- Det innebär att du som är fjärrvärmekund hos oss på Växjö Energi bidrar till att det produceras mer förnybar och närproducerad el. Elen som vi producerar tränger undan annan, mindre bra el som produceras utanför Sverige, från marknaden. På så sätt skapar fjärrvärmen i Växjö dubbel nytta, berättar Rolf Hunt, Affärsområdeschef Kraft och värme, Växjö Energi.

Ett självförsörjande Växjö är målet

I Växjö finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät på cirka 40 mil som producerar värme och kyla till cirka 8 000 villor och 1 500 företag. Redan idag producerar vi cirka hälften av den el som konsumeras i Växjö stad och en tredjedel av den el som konsumeras i hela kommunen. Resterande el behöver importeras, men målsättningen är att bli helt självförsörjande i framtiden. Under 2020 satsade Växjö Energi på vindkraftverk och ett flertal solcellsanläggningar som medverkar till att öka självförsörjningsgraden och förbättra miljön.

- Om vi tillsammans kan öka fjärrvärmen i Växjö kommun kommer per automatik vår självförsörjningsgrad också att öka för att skapa förnybar el. Målet är att Växjö i framtiden inte bara ska vara självförsörjande utan också kunna ge ett positivt tillskott till övriga delar av regionen, avslutar Rolf.