Driftsäkert elnät

Vi vill att alla Växjöbor ska ha en stabil och säker leverans av el. Vårt mål är en driftsäkerhet på 100 procent, under årets alla timmar. Vi arbetar hela tiden för att bibehålla vår höga driftsäkerhet och för att förbättra och underhålla elnätet.

Ett välfungerande elnät är en förutsättning för att samhället ska fungera. Bristande driftsäkerhet skulle innebära att viktiga samhällsfunktioner som sjukhus och industrier hotas allvarligt.

Sedan 1887 har vi sett till att Växjös lampor lyser och vi har idag en mycket hög driftsäkerhet. Men vi lutar oss aldrig tillbaka utan tar vårt ansvar på stort allvar, för att bibehålla tillgängligheten för framtiden.

Elnäts driftsäkerhet per år

99,993%

2023

99,998%

2022

99,999%

2021

99,999 %

2020

99,999%

2019

99,994%

2018

99,999%

2017

99,996%

2016

 

Korta och få avbrott

För att mäta avbrottslängd använder vi mätetalet SAIDI (System Interruption Duration Index) vilket beskriver genomsnittligt antal minuter strömavbrott per kundanläggning. Det totala SAIDI för 2021 var 5,63 minuter. Det är vi stolta över och visar att vi har ett robust elnät med säker kapacitet.

För att bibehålla vår höga driftsäkerhet och låga avbrottslängd till Växjöborna arbetar vi med att utveckla vårt elnät genom olika investeringar. Vi ser höga krav på utvecklingen av elnätet i en växande stad som Växjö. Alltfler förnybara småskaliga elproduktioner genom exempelvis solcellsanläggningar bidrar också till ökade krav på nätet. 

Satsningar för att framtidssäkra Växjös elnät

  • Modernisering av elverket vid Vattentorget för att ge ökad kapacitet och tryggare elförsörjning till Växjö centrum. Visste du att byggnaderna har vunnit inte mindre än två arkitekturpriser och fått beröm för sin karaktär i det offentliga rummet? Läs mer om moderniseringen av elverket
  • Löpande drift- och underhållsarbeten för att öka person- och driftsäkerheten.
  • Fortsatt förstärkning och förnyelse i vårt elnät planeras under kommande år för att erbjuda våra kunder en hög tillgänglighet och för att möta ett ökat effektbehov.