Därför betalar du energiskatt

Växjö Energi ansvarar för elnätet i Växjö med omnejd, så att elen levereras till ditt hem när du laddar mobilen, värmer din mat eller brygger ditt kaffe. På vår uppgift som elnätsbolag så ingår även att redovisa och betala in en så kallad energiskatt.

Växjö Energi ansvarar för elnätet i Växjö med omnejd, så att elen levereras hem till dig när du laddar mobilen, lagar mat eller brygger ditt kaffe. I vår uppgift som elnätsbolag ingår även att redovisa och betala in så kallad energiskatt.

Energiskatt är en fast kostnad som tas ut för varje kilowattimme el som du använder till skillnad från den ”vanliga skatten” (inkomstskatt och moms), som är en procentsats. Genom att påverka din elförbrukning, och alltså använda mindre el, kan du också påverka din energiskatt.  

Syftet med energiskatten är att styra användningen och skapa intäkter till stadskassan för att bibehålla den välfärd vi har i samhället idag. Vi kan alla bidra genom att försöka spara el, för att hjälpa energisystemet som står inför framtida utmaningar där elenergi kan bli en bristvara. Samtidigt kan du påverka din egen energiskatt genom att göra smarta val vad gäller energi i din vardag.

Energispartips för en hållbar vardag