Tips för en trygg elanvändning hemma

Är det säkert att använda el på natten? Och hur kontrollerar man om en elpryl är säker att använda? Som privatperson ansvarar du själv för att elen i din bostad används på ett säkert sätt. Få en tryggare vardag med våra enkla tips!

Ha uppsikt

Just nu är det mycket fokus på att använda el vid tillfällen då elpriset är lägre. Men även om elen ibland är billigare mitt på natten bör du undvika att köra tvättmaskinen, diskmaskinen eller torktumlaren när alla i hushållet sover eller när ingen är hemma. Brandrisken är inte större då, men det är viktigt att kunna agera snabbt om maskinen går sönder eller börjar brinna.

Använd timerfunktion

Många moderna apparater går att tidsinställa med timerfunktion, så överväg att starta dem innan jobbet eller senare på kvällen. Ladda inte heller datorer, telefoner, surfplattor eller elsparkcyklar utan att du har koll. De drivs av litiumjonbatterier, som om de börjar brinna sprider giftig gas.

Kontrollera dina elprodukter

Kontrollera elanläggning och elprodukter regelbundet. Håll koll på om det finns trasiga delar, sladdar, ovanliga dofter eller om en produkt alstrar värme. Säkerställ att jordfelsbrytare och brandvarnare fungerar. Kassera elprylar som är defekta eller trasiga och inte går att reparera och överväg att ersätta gamla maskiner mot nyare, effektivare alternativ för ökad elsäkerhet.

Elsäkerhetsverkets checklista för kontroll av elprodukter >>

Håll rent runt omkring

Se till att området runt dina elprylar är fritt från saker som kan börja brinna. Rengör filter och sladdar regelbundet. Det gäller särskilt torktumlare, som snabbt samlar på sig stora mängder brännbart ludd och damm som kan börja brinna om tumlaren blir överhettad.

Anlita behöriga elektriker

Anlita alltid behöriga elektriker för dina installationer och reparationer och kontrollera om företaget får utföra den typ av elarbete som du behöver hjälp med. Som privatperson får du enbart göra vissa enklare elarbeten på egen hand, och bara om du vet hur du ska göra.

Följ gällande regler

Elsäkerhetsverket och försäkringsbolagen har olika säkerhetsråd och riktlinjer för din elanläggning och produkterna du ansluter. Använd endast apparater som uppfyller kraven för elektriska produkter och läs noga bruksanvisningen för hur dina elprodukter ska användas, förvaras och skötas.

Välj laddbox med lastbalansering

För dig som laddar elbilen hemma kan det vara bra att välja en laddbox med lastbalansering. Den fördelar elen smart när andra apparater är igång, skyddar säkringarna och ger snabbare laddning. Användbara appar finns också för att styra elanvändningen och undvika överbelastning.

Ditt ansvar

Det är ditt ansvar att se till att din elanläggning och dina elapparater är säkra och används på ett tryggt sätt, oavsett var eller hur du bor. Det finns generella regler som gäller för alla, och det finns regler som specifikt gäller dig som äger din bostad.

Som privatperson ansvarar du för att:

  • Kontrollera och underhålla dina elprodukter så att de är säkra. Du ansvarar också för att de används på rätt sätt.
  • Använda elanläggningen där du bor på ett säkert sätt. Det inkluderar exempelvis elcentral, strömbrytare och vägguttag. Om du äger din bostad ansvarar du även för att kontrollera och underhålla anläggningen så att den förblir säker över tid.
  • Se till att alla elarbeten som görs i din bostad utförs av personer med rätt kompetens.

Läs mer på Elsäkerhetsverket

Läs mer om Så fungerar ditt effektabonnemang från 1 januari 2024.

Fler tips om elbilsladdning hittar du här.