Förstärkning av luftledning

Växjö växer och det innebär att vi behöver mer kapacitet i elnätet. För att kunna leverera en stabil och säker leverans av el arbetar vi hela tiden med att förbättra nätet. Just nu arbetar vi med att kortslutningsförstärka luftledning genom att byta isolatorer.

Säkrar framtiden

Med nya isolatorer säkerställer vi en stabil och säker leverans av el genom ledningen. Vi skapar också en säker och trygg arbetsmiljö för våra medarbetare som arbetar intill ledningen. Arbetet utförs vid vår luftburna ledning som sträcker sig längs Norremark, Sandviksverket och Teleborg. Vår entreprenör Vattenfall Service utför arbetet. 

– När arbetet är utfört har vi säkerställt en god person- och leveranssäkerhet under 40 år, säger Peter Karlsson, beställare för arbetet.

Arbetet är ett av många arbeten som vi utför för att trygga leveransen av el på ett säkert sätt till alla Växjöbor. 

Luftledning.png
Arbete pågår med att byta isolatorer, som skapar en säkrare arbetsmiljö och stabil leverans av el.

Påverkan på trafik

Till och från kan framkomligheten vara något begränsad för trafikanter, men vi arbetar för att påverka trafiken så lite som möjligt. Kunder kommer inte påverkas av elavbrott under arbetet. 

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.