Nu byter vi din elmätare

Vi investerar 74 miljoner kronor i nya elmätare då vi de närmaste fem åren byter ut cirka 36 000 elmätare mot nya och smartare. Något som bland annat ska bidra till en effektivare energianvändning och skapa bättre möjligheter för småskalig elproduktion.

Hemma hos dig finns en elmätare som registrerar hur mycket el som används i ditt hem och som läses av automatiskt av oss. Nu kommer din elmätare, som är en av 36 000 i vårt nät att bytas ut mot en nyare och smartare mätare som stödjer styrning och optimering av till exempel solceller och elbilar hemma.

– Vi jobbar hela tiden med att öka leveranssäkerheten i våra elnät, och att skapa en hållbar utveckling i Växjöregionen. Mätarbytet är ett viktigt steg i denna utveckling då det bland annat gynnar småskalig elproduktion. Till exempel blir det lättare att installera solceller, berättar Mats Lundin, affärsområdeschef för elnät på Växjö Energi.

Mätarbytet omfattar alla privat- och företagskunder i vårt nätområde och görs för att regeringen förra året beslutade om nya funktionskrav för elmätare. De nya mätarna ska klara mätning var femtonde minut och göra det möjligt för dig som kund att själv ta del av dina mätuppgifter. 

Lyckat pilotprojekt

Våren 2019 genomförde vi ett pilotprojekt på Sommarvägen i Växjö då vi bytte ut 900 elmätare för att se så att alla delar i utbytesprocessen fungerade.

– Det fungerade alldeles utmärkt. Med de nya mätarna blir samtliga hem i Växjö Energis elnät lite smartare. Kunderna får förbättrade möjligheter att följa sin egen elanvändning och se statistik via Mina sidor på veab.se, säger Mats.

Så går det till

Installationen av de nya elmätarna startade under september 2019 och utförs av Växjö Mätteknik. Projektet kommer att pågå till och med hösten 2024, och senast den 1 januari 2025 ska de nya mätarna vara på plats.

– Alla kunder kommer i god tid att få ett brev hem med information om när bytet av elmätare sker hemma hos just dem. Bytet innebär ett kortare strömavbrott under tiden mätaren byts. Det utgår ingen extra kostnad för bytet utan det ingår i elnätsavgiften, avslutar han.