Följ med på resan mot minusutsläpp

Växjö Energi går i täten och vill fånga in koldioxid. En ny världsunik teknik utvecklad av forskare vid Lunds universitet ska nu pilottestas på Sandviksverket. Energimyndigheten bidrar med statligt stöd.

– Traditionell teknik för koldioxidinfångning slukar mycket el och värme. Vår teknik kan användas för att fånga in koldioxid till en väsentligt lägre el- och värmeanvändning, säger Helena Svensson, projektledare vid Institutionen för Kemiteknik vid Lunds universitet.

Tekniken ska testas på ett bioeldat kraftvärmeverk (Sandviksverket) och två avfallskraftvärmeverk (Öresundskraft och Sysav). I förlängningen finns därmed potential att bidra både till negativa utsläpp och en minskning av fossila utsläpp av koldioxid.

Pilotanläggning byggs

Först ut att testa tekniken är Växjö Energi och pilotanläggningen ska installeras i maj 2022. Därefter kommer motsvarande tester köras på Öresundskraft och Sysav.
– Det känns väldigt spännande. Vi producerar idag helt fossilfri fjärrvärme, fjärrkyla och el på Växjö Energi men vi vill göra ännu mer för att minska effekterna av klimatkrisen. Vi ser att detta projekt hjälper forskningen framåt och kan vara ett viktigt steg på vägen för att realisera Växjös planer att fånga in koldioxid, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

Får statligt stöd

Forskare vid Lunds universitet kommer, tillsammans med Växjö Energi och övriga deltagande företag, utvärdera hur tekniken fungerar och hur mycket el och värme man kan spara. Midroc kommer att bygga anläggningen och tar sig an utformningen av pilotanläggningen. Projektet löper i sin helhet fram till 2024. Projektet passar väl in i regeringens långsiktiga satsning Industriklivet. Därför beviljar Energimyndigheten stöd till projektet.

Så mycket koldioxid kan fångas in:

Vid en fullskalig implementering hos de tre kraftvärmeverken skulle tekniken kunna bidra till avskiljning av 630 000 ton biogen koldioxid och 270 000 ton fossil koldioxid per år. Det motsvarar en reduktion med 20 procent av befintliga utsläpp från el- och fjärrvärmesektorn i Sverige.