Välkommen till Nylanda

Fastigheterna på Nylanda är redan nu förberedda för fjärrvärme, fiber och el vilket innebär att du får tillgång till en effektiv och hållbar lösning som helt går att anpassa efter din fastighets unika behov.

Anslutningsavgiften för fjärrvärme ingår i tomtpriset och tomterna är förberedda för fiber. Väljer du en helhetslösning från Växjö Energi har du möjlighet att optimera din energiförbrukning och kan sänka dina kostnader ytterligare

Smarta mertjänster

Som kund hos Växjö Energi har du möjlighet att ansluta dig till en rad smarta mertjänster. Några exempel:

Under byggprocessen

Fossilfri arbetsplats vid byggvärme

Tillfällig anslutning

Kommunikation till byggbodar

Energi till din fastighet

Fossilfri fjärrvärme för komfort eller processvärme

Slipp snöskottning med fossilfri markvärme

Fossilfri komfort och processkyla

Lågspänning eller mellanspänning

Producera din egen el med solceller

El för fordon

Smarta tjänster

Tilläggstjänster

Framtidssäkra din fastighet med fiber

Vi hörs!

Medarbetare i projekt Nylanda

Har du frågor?

Kontakta oss och boka ett kostnadsfritt möte. På mötet går vi igenom din fastighets unika förutsättningar och behov. Efter det återkommer vi med en skräddarsydd offert.

Johan Anehall, kundansvarig
e-post: johan.anehall@veab.se
telefon: 0470-77 51 81