Nylanda - hållbart industriområde med extra allt

Letar du tomt? Nylanda kommer att bli Växjös mest hållbara och stilfulla industriområde. Vi stämde träff med Mikael från Växjö kommun, Maja på Hovs Mark och Maskin och Johan på Växjö Energi.

Nylanda ligger norr om Växjö, nära väg 23, 25 och 30. Nära flygplatsen, Postnord och E4. Det är mest grus, sten och vägbyggen än så länge, men kommer snart bli ett energieffektivt och trivsamt industriområde som inte liknar något annat i Växjö.

Exempelvis ska man enkelt kunna ta sig dit med cykel. Nylanda kommer vara upplyst och kantas av trädalléer och gatstenar.
– Personligen tycker jag det är roligt att kunna erbjuda så mycket till kunderna: Värme, komfortkyla, markvärme, fiber, solceller, laddstolpar, driftövervakning. Att få hjälpa kunderna hitta den mest hållbara och prisvärda energi- och kommunikationslösningen och erbjuda en totallösning, säger Johan Anehall, storkundsansvarig Växjö Energi.

Anslutningsavgiften för fjärrvärme ingår i tomtpriset. Det är frivilligt att välja fjärrvärme men man ska tänka på helheten, menar Johan Anehall.
– Fjärrvärmen är central för att Växjö ska kunna bygga så här stora områden utan att drabbas av effekt- och kapacitetsbrist på elen. Ju fler som har fjärrvärme, desto mer förnybar el kan vi producera och det gör att vi slipper importera. Det ingår också i Växjö kommuns energiplan att vi skall hushålla med elkraften och nyttja den där den gör bäst nytta.

Bra tilläggstjänster

– Bra tilläggstjänster som jag rekommenderar är att förbereda för laddstolpar och att ha driftövervakning. Vi hjälper dig hitta besparingspotentialen i fastighetens energisystem. Beroende på vad du väljer ur Växjö Energis utbud kan ditt företag bli energieffektivt till ett stabilt och konkurrenskraftigt pris.
EON har koncession på elen i norra delen av Nylanda och Växjö Energi i södra. Men det påverkar inte möjligheten att köpa Växjö Energis tjänster, enligt Johan Anehall:
– Det bästa erbjudandet från oss gäller i hela Nylanda.

Unik satsning

Maja Ivarsson är mark- och exploateringsansvarig på Hovs Mark och Maskin som säljer delar av marken. Hon tycker att Nylanda utmärker sig med möjlighet till stora tomter, strategisk placering och hög standard.
– För Växjö är det unikt. Företag som behövt tio hektar har kunnat få det här. Att den möjligheten skapats är viktigt för Växjö, säger Maja Ivarsson.
Det kommer att bli trevligt att jobba på Nylanda, tror hon.
– Just att det ska kännas tryggt och upplyst och att det är förberett för cykelpendling.
Nylanda består av 140 hektar verksamhetsmark totalt. Hovs Mark och Maskin har sålt hälften av sina tomter. I norr går det att tillträda redan nu och i söder är det tillträde årsskiftet 2023/2024.

“Fin möjlighet”

Även Växjö kommun säljer tomtmark på Nylanda. Mikael Johansson är projektledare:
– Det känns jättebra att Växjö kommun äntligen kan göra det här för näringslivet. Det är en fin möjlighet för Växjös företag att växa och utvecklas. Området kommer att bli fint, säger han.
– Vi har tagit det ett steg längre. Det blir träd längs gatorna. Det finns en strövstig längs Ålabäcken för den som vill ta en promenad på lunchen. Alla typer av företag utom handel passar på Nylanda enligt kommunens detaljplan som öppnar för logistik, kontor, tillverkning, partihandel, drivmedelsförsäljning och restauranger.

Ingår i erbjudandet på Nylanda:

  • Tomterna är förberedda för fjärrvärme, el och fiber (Wexnet).
  • Anslutningsavgiften för fjärrvärme ingår. Det är frivilligt att ansluta sig
  • Två års fri driftövervakning. Växjö Energi kan bistå med att
    energieffektivisera.
  • Den goa känslan av att bidra till ett hållbart energisystem i Växjö.

Du får även möjlighet till en rad tilläggstjänster från Växjö Energi, till exempel laddstolpar, komfortkyla och internettjänster.