Wennerbergsgatan

Tidpunkt: 2017-08-07 - 2017-09-29

Mellan den 7 augusti och 29 september utför vi ett arbete vid Wennerbergsgatan för att stärka upp fjärrvärmenätet. Detta görs för att vi ska kunna behålla en fortsatt god leveranssäkerhet av värme och varmvatten. 

Vi kommer att gräva i grönområdet vid sidan av Wennerbergsgatan och korsa Trädgårdsgatan. Fotgängare hänvisas till den östra sidan av gatan. Trafiken på Trädgårdsgatan samt vid infarter till gårdsplaner kommer att vara begränsad, men vi kommer inte stänga av helt. 

Trädgårdsgatan stängs för genomfart vid korsningen Wennerbergsgatan/Trädgårdsgatan. 

Har du några frågor om fjärrvärmearbetet är du välkommen att kontakta vår projektledare Håkan Nilsson på telefon 0470-77 51 51, eller e-post hakan.nilsson@veab.se.

Samtidigt passar vi på att föryngra elnätet för att säkerställa god leveranssäkerhet. Arbetet med elnätet sträcker sig utmed Trädgårdsgatan, förbi Skanskagymnasiet och viker sedan av mot Heimdalskiosken. 

Har du några frågor om elnätsarbetet är du välkommen att kontakta projektledare Per-Olof Gustavsson på telefon 0470-77 52 15, eller e-post per-olof.gustavsson@veab.se.