Ny bussterminal på Norremark

Från och med december 2023 kommer alla bussar i Växjö stadstrafik vara elbussar. Just nu byggs en ny elbussterminal på Norremark – och det är Växjö Energi som ser till att bussarna kommer att kunna laddas varje natt.

Om projektet

Tryggar elförsörjning till Växjös norra delar

Just nu arbetar vi med att modernisera en av våra fördelningsstationer i Växjö för att säkerställa en trygg och säker elförsörjning i Växjös norra delar.

Om projektet

Pågående grävarbeten

 • Grävarbete Pågående

  Dalbo - Tomtebostigen och Araby park arena

  Under perioden kommer grävarbete utföras vid cykelvägarna vid Araby park arena och Tomtebostigen för att förnya och förbättra vårt fjärrvärmenät. Arbetet gör att vi kan leverera förnybar fjärrvärme med högre driftsäkerhet till Växjöborna. Vår entreprenör PEAB utför arbetet. 

  Arbetet utförs i två etapper. Etapp 1 pågår från början av april fram till slutet av juni. Då gräver vi längsmed cykelvägen söder om Araby park arena. Etapp 2 pågår från början av augusti fram till i början av oktober och utförs vid delar av cykelvägen som går mot Tomtebostigen.

  Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för gående och cyklister. Gång- och cykelvägen kommer vara avstängd under perioden då vi gräver. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning i området. Under perioder kommer det vara begränsad framkomlighet för biltrafikanter vid Tomtebostigen. 

  På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som boende i närheten.

  Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.

  Starttid:

  Sluttid:

 • Grävarbete Pågående

  Araby - Kolonivägen och Åbenråvägen

  Under perioden kommer grävarbete utföras vid Kolonivägen, Åbenråvägen samt en liten del av Hjalmar Petris väg och Mörners väg. Arbetet görs för att förnya och förbättra vårt elnät. Vår entreprenör PEAB utför arbetet.

   

  Arbetet utförs i tre etapper och innebär följande:

  • Etapp 1 - mitten av september till mitten av oktober
   Grävning utförs vid Kolonivägen, en liten del av Hjalmar Petris väg och vid cykelvägen mellan Kolonivägen och Åbenråvägen.

  • Etapp 2 - mitten av oktober till mitten av november
   Grävning utförs vid Åbenråvägen fram till korsningen vid Vänortsvägen.

  • Etapp 3 - mitten av nobember till början av december
   Grävning utförs vid Åbenråvägen från korsningen vid Vänortsvägen och fram till Mörners väg. En liten del av Mörners väg kommer under en dag att grävas av under denna etapp.

  Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för bilister, gående och cyklister. Vägen kommer att grävas av på några ställen, då kommer vägen att tillfälligt ledas om under enstaka dagar. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning i området. Vi ber er även att inte parkera längsmed gatan när vi är i området och gräver, för att arbetet ska gå så snabbt som möjligt. 

  Boende i området kommer få ett planerat strömavbrott. Berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske via sms och brevutskick.

  På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som boende i närheten.

  Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.

  Starttid:

  Sluttid:

 • Grävarbete Pågående

  Bredvik - Snickaregränd och Tvärgränd

  Under perioden kommer grävarbete utföras vid Snickaregränd och Tvärgränd. Arbetet görs för att byta ut gatubelysning och för att förnya och förbättra vårt elnät. Vår entreprenör VMV utför arbetet.

  Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för bilister, gående och cyklister. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning i området. Vi ber er även att inte parkera längsmed gatan när vi är i området och gräver, för att arbetet ska gå så snabbt som möjligt.

  Boende i området kommer få ett planerat strömavbrott. Berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske via sms och brevutskick.

  På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som boende i närheten.

  Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.

  Starttid:

  Sluttid:

 • Grävarbete Pågående

  Östra Lugnet - flera gator

  Under perioden kommer grävarbete utföras vid några cykelvägar och villagator på Östra Lugnet för att utföra underhållsarbete på vårt fjärrvärmenät. Vår entreprenör Mark & Miljö i Ljungby AB utför arbetet.

  Arbetet påbörjades i mitten av september. Området vi gräver vid just nu är:

  • Två olika ställen vid cykelvägen på gamla smalspåret
  • Uranusvägen
  • Jupitervägen
  • Merkuriusvägen

  Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för gående, cyklister och bilister. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning och att ta det försiktigt i området.

  Det kan komma att bli planerade avbrott för fjärrvärme för boende i närheten, berörda kunder kommer då få information i god tid innan avstängningen. 

  På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som boende i närheten.

  Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.

  Starttid:

  Sluttid: