Ny bussterminal på Norremark

Från och med december 2023 kommer alla bussar i Växjö stadstrafik vara elbussar. Just nu byggs en ny elbussterminal på Norremark – och det är Växjö Energi som ser till att bussarna kommer att kunna laddas varje natt.

Om projektet

Kungsgatan

Fjärrkyla, fiber och elnät

Om arbetet

Pågående grävarbeten

 • Grävarbete Pågående

  Telestadshöjden - Torpavägen

  Under perioden kommer grävarbete utföras vid Torpavägen vid Telestadshöjden för att förbättra och utöka vårt fjärrvärmenät. 

  Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för bil-,cykel- och gångtrafikanter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

  Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

  För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.

  Starttid:

  Sluttid:

 • Grävarbete Pågående

  Växjö centrum - Kungsgatan

  Under perioden kommer grävarbete utföras vid Kungsgatan i Växjö centrum för att ansluta nya kunder till vårt fjärrkylanät och för att förstärka våra nät för el och fiber.

  Biltrafiken i korsningen Kungsgatan-Sandgärdsgatan kommer vara avstängd. Du kommer kunna ta dig fram gående eller med cykel på trottoaren. Följ skyltningen i området och var extra uppmärksam i trafiken. På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som passerar i området.

  Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.

  Mer information om arbetet

  Starttid:

  Sluttid:

 • Grävarbete Pågående

  Öster - Dammvägen

  Under perioden kommer grävarbete utföras vid parken intill Dammvägen och Parkvägen för att byta en nätstation och därmed förbättra och förstärka vårt elnät. 

  Framkomligheten i parken kan under perioder vara något begränsad för förbipasserande. I cirka fyra dagar kommer grävmaskin utföra arbete, gång- och cykelvägen i parken är då avstängd. Följ skyltning i området och var extra uppmärksam i trafiken. Trafiken på Dammvägen kommer inte påverkas av arbetet. 

  Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

  För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.

  Starttid:

  Sluttid:

Kommande grävarbeten

 • Grävarbete Planerad

  Storängsgatan

  Under perioden kommer grävarbete utföras vid Storängsgatan och delar av Regementsgatan. Arbetet utförs för att förbättra och utöka vårt elnät, samtidigt förstärker Wexnet fibernätet i området och Växjö kommun byter kablar till gatubelysningen. VMV är vår entreprenör. 

  Framkomligheten kan under perioder vara något begränsad för bil-,cykel- och gångtrafikanter. Det kommer inte vara möjligt att parkera längsmed Storängsgatan under arbetet, vi hänvisar till andra kommunala parkeringar.

  Under en arbetsdag gräver vi av västra infarten vid Storängsgatan och trafiken kommer då ledas om. Följ skyltningen i området och var extra uppmärksam i trafiken. Vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som passerar i området.

  Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.

  För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.

  Starttid:

  Sluttid: