Tomtebostigen och Islandsvägen

Fjärrvärme

Om arbetet

Kungsgatan

Fjärrkyla

Om arbetet

Pågående grävarbeten

 • Grävarbete Pågående

  Växjö centrum - Kungsgatan

  Under perioden kommer grävarbete utföras vid Kungsgatan i Växjö centrum för att ansluta nya kunder till vårt fjärrkylanät.

  Biltrafiken på Kungsgatan kommer vara avstängd på sträckan mellan korsningarna vid Norra Järnvägsgatan och Sandgärdsgatan. Du kommer kunna ta dig fram gående eller med cykel på trottoaren. Följ skyltningen i området och var extra uppmärksam i trafiken. På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som passerar i området.

  Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.

  Mer information om arbetet

  Starttid:

  Sluttid:

 • Grävarbete Pågående

  Bredvik

  Under perioden kommer grävarbete utföras i Bredvik för att bygga ut vårt ledningsnät. Arbetet utförs av Växjö kommun där Växjö Energi medverkar genom att samförlägga ledningar för elnät, fjärrvärme och fiber. Arbetet i Bredvik utförs i flera olika etapper där detta arbete är etapp 7.

  Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

  För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.

  Starttid:

  Sluttid:

 • Grävarbete Pågående

  Nylanda

  Under perioden kommer grävarbete utföras vid Nylanda för att förnya vårt ledningsnät. Arbetet utförs av Växjö kommun där Växjö Energi medverkar genom att samförlägga ledningar för elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och fiber.

  Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

  För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.

  Starttid:

  Sluttid: