Ny bussterminal på Norremark

Från och med december 2023 kommer alla bussar i Växjö stadstrafik vara elbussar. Just nu byggs en ny elbussterminal på Norremark – och det är Växjö Energi som ser till att bussarna kommer att kunna laddas varje natt.

Om projektet

Tryggar elförsörjning till Växjös norra delar

Just nu arbetar vi med att modernisera en av våra fördelningsstationer i Växjö för att säkerställa en trygg och säker elförsörjning i Växjös norra delar.

Om projektet

Pågående grävarbeten

 • Grävarbete Pågående

  Bredvik

  Under perioden kommer grävarbete utföras i Bredvik för att bygga ut vårt ledningsnät. Arbetet utförs av Växjö kommun där Växjö Energi medverkar genom att samförlägga ledningar för elnät, fjärrvärme och fiber. Arbetet i Bredvik utförs i flera olika etapper där detta arbete är etapp 7.

  Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

  För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.

  Starttid:

  Sluttid:

 • Grävarbete Pågående

  Nylanda

  Under perioden kommer grävarbete utföras vid Nylanda för att förnya vårt ledningsnät. Arbetet utförs av Växjö kommun där Växjö Energi medverkar genom att samförlägga ledningar för elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och fiber.

  Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

  För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.

  Starttid:

  Sluttid:

 • Grävarbete Pågående

  Högstorp - Järpvägen, Tjädervägen och Högstorpsvägen

  Under perioden kommer grävarbete utföras på Järpvägen och cykelvägen mellan Tjädervägen och Högstorpsvägen för att förnya vårt ledningsnät för elnät och fiber. Arbetet utförs i samarbete med Wexnet. Vår entreprenör PEAB kommer utföra grävarbetet.

  Framkomligheten kan under perioder vara något begränsad för bil-,cykel- och gångtrafikanter. Cykelvägen mellan Tjädervägen och Högstorpsvägen kommer vara avstängd under arbetet. Följ skyltning i området och var extra uppmärksam i trafiken. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra. I arbetet kommer delar av Högstorpsvägen att grävas av i omgångar för att möjliggöra passage av fordonstrafik.

  Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade om när avbrotten kommer att ske via brevutskick.

  Vi hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som passerar eller bor i närheten.

  För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.

  Starttid:

  Sluttid: