Driftinformation fjärrvärme och fjärrkyla

Vi har för närvarande inga störningar i fjärrvärme- och fjärrkylaleveransen.