Felanmälan

Vi hjälper dig om du har problem med el eller fjärrvärme. Du kan också hitta information om hur du felanmäler laddstolpar, bredband, vatten, sophämtning, gatubelysning och trafikljus i Växjö.

Felsök din el

Vanliga orsaker till strömavbrott är att elnätet blivit skadat av väder, tekniska fel eller ett grävarbete. Avbrottet kan också bero på att en säkring gått sönder i din bostad eller att jordfelsbrytaren slagit ifrån. För att du ska få tillbaka strömmen så snabbt som möjligt är det bra om du felsöker innan du felanmäler ett problem med elen.

Följ vår guide för felsökning

Vad vill du felanmäla?