Felsök din el

Vanliga orsaker till strömavbrott är att elnätet blivit skadat av väder, tekniska fel eller ett grävarbete. Avbrottet kan också bero på att en säkring gått sönder i din bostad eller att jordfelsbrytaren slagit ifrån. För att du ska få tillbaka strömmen så snabbt som möjligt är det bra om du felsöker innan du felanmäler ett problem med elen. Det här kan du göra själv om elen slutar fungera.

Strömlöst i hela huset

 • Kontrollera om strömavbrottet enbart är hos dig
  Lyser det hos grannen eller i andra delar av ditt hyreshus är det troligen ett fel i din egen anläggning. Vid större strömavbrott är vi ofta redan medvetna om felet och jobbar för att åtgärda det. Kolla efter information på vår avbrottskarta.
 • Kontrollera dina säkringar
  I nyare hus finns ofta automatsäkringar/vippsäkringar, som faller ner när säkringen löser ut. Dessa säkringar är bara att trycka upp igen, då de slår ifrån när elcentralen blir överbelastad utan att gå sönder. I äldre hus finns ibland proppskåp med porslinsäkringar. En sådan säkring som löst ut går sönder och måste bytas. Fungerar inte strömmen efter att du bytt säkring kontaktar du oss för felanmälan. Om du bor i lägenhet kontaktar du din hyresvärd eller ordförande i bostadsrättsföreningen eller gör felanmälan hos fastighetsägaren.
 • Kontrollera jordfelsbrytare
  Förutom säkringar finns ofta en jordfelsbrytare installerad i din elcentral. Jordfelsbrytaren minskar risken för personskador och elbränder. Är du helt utan el, prova testknappen på jordfelsbrytaren eller slå på den om den löst ut. Om jordfelsbrytaren löst ut och inte går att slå på igen, är det fel i din anläggning. Ta då kontakt med en elektriker. Om du bor i lägenhet kontaktar du din hyresvärd eller ordförande i bostadsrättsföreningen eller gör felanmälan hos fastighetsägaren.

Strömlöst i delar av bostaden

 • Kontrollera dina säkringar
  I nyare hus finns ofta automatsäkringar/vippsäkringar, som faller ner när säkringen löser ut. Dessa säkringar kan du trycka upp igen då de slår ifrån när elcentralen blir överbelastad utan att gå sönder. I äldre hus finns ibland proppskåp med porslinsäkringar. En sådan säkring som löst ut går sönder och måste bytas.
 • Kontrollera servissäkringar
  Fungerar inte strömmen efter att du bytt säkring kan du kontrollera dina servissäkringar i din servissäkringslåda, där finns tre säkringar. Testa att byta plats på säkringarna för att se om felet flyttas, det vill säga om den strömlösa delen av huset flyttar sig. Om felet flyttar sig tyder det på att det är fel i din elanläggning, ta kontakt med en elektriker för felsökning. Om felet är kvar på samma plats i huset när du bytt plats på servissäkringarna tyder det på att felet kan vara inkommande elledning till fastigheten, då felanmäler du till oss.

Avgrävd eller skadad elkabel

Många strömavbrott beror ofta på en skadad kabel. Ser du en avgrävd eller skadad elkabel felanmäler du till oss, så vi kan laga skadan så fort som möjligt. Vi tar ut en kostnad för felavhjälpning vid skadade eller avgrävda ledningar.
Läs mer och se priser för felavhjälpning

Tips om strömmen skulle gå

Vet du vilka grejer som är bra att ha hemma om strömmen går? Vi ger dig tips på bra grejer att ha till hands när lampan plötsligt inte fungerar och du inte kan laga mat på spisen efter en lång dag på jobbet.

Tips om strömmen skulle gå

Vet du vilka grejer som är bra att ha hemma om strömmen går? Vi ger dig tips på bra grejer att ha till hands när lampan plötsligt inte fungerar och du inte kan laga mat på spisen efter en lång dag på jobbet.