Viktor Rydbergsgatan

Tidpunkt: 2016-09-19 - 2016-11-01

Under perioden kommer grävarbete längs med Viktor Rydbersgatan utföras för att modenisiera vårt elnät.

Grävarbetena utförs av Växjö kommun i samband med deras ombyggnad av vägen. I samband med arbetena kommer det att vara begränsad framkomlighet för trafikanter.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Kenneth Johansson, telefon 0470-77 52 82 eller via e-post kenneth.johansson@veab.se.