Verkstadsgatan

Tidpunkt: 2017-12-01 - 2018-01-19

Under perioden kommer grävarbete utföras på Verkstadsgatan för att utöka en befintlig elanslutning.

Grävning för nya kablar beräknas klart 15 december och byten av kabelskåp sker senast vecka 3, 2018. Asfaltåterställning sker senare och vid behov lagas asfalten med kallasfalt.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för biltrafikanter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att via brevutskick bli informerade när avbrotten kommer att ske.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke. För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Kjell Rönn, telefon 0470-77 52 02 eller via e-post  kjell.ronn@veab.se.