Växjösjön/Linnéparken

Tidpunkt: 2018-10-18 - 2020-10-02

Etapp 1 som utfördes under 2016 omfattade nybyggnation av transformatorbyggnaden. Nu arbetar vi med etapp 2 som omfattar ny ställverksbyggnad för att modernisera elförsörjningen i stadsdelarna Centrum och delar av Öster. Arbetet utförs för att öka drift-och leveranssäkerheten på elnätet.

Under vintern 2020 arbetar vi med att driftsätta den nya fördelningsstationen. Arbetet beräknas vara klart i oktober 2020.

Mer information om arbetet kan du läsa här

Skiss av nya ställverksbyggnaden.

Störning

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för cykel- och gångtrafikanter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra. Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer att i god tid via brevutskick bli informerade när avbrotten kommer att ske.