Växjö centrum - Kungsgatan

Tidpunkt: 2023-04-03 - 2023-05-26

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Kungsgatan i Växjö centrum för att ansluta nya kunder till vårt fjärrkylanät och för att förstärka våra nät för el och fiber.

Biltrafiken i korsningen Kungsgatan-Sandgärdsgatan kommer vara avstängd. Du kommer kunna ta dig fram gående eller med cykel på trottoaren. Följ skyltningen i området och var extra uppmärksam i trafiken. På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som passerar i området.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.

Mer information om arbetet