Väster - Vikingagatan

Tidpunkt: 2021-06-07 - 2021-06-24

Under perioden kommer grävarbete utföras utmed Vikingagatan för att förnya vårt ledningsnät.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak bil-,cykel- och gångtrafikanter.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.