Vårfrylevägen

Tidpunkt: 2018-05-18 - 2018-06-04

Under perioden kommer grävarbete att utföras på Vårfrylevägen. Arbetet genomförs för att ansluta en ny kund till fjärrvärmenätet och kommer att innebära en avstängning av fjärrvärmen. Berörda kunder kommer en vecka i förväg att bli informerade om när avstängning sker.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Ulf Vilmontson, 0470-77 51 62 eller via e-post ulf.vilmontson@veab.se