Vallviksrondellen

Tidpunkt: 2016-12-05 - 2016-12-09

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Vallviksrondellen för att ansluta fler kunder på vårt elnät.

I samband med arbetena kommer det att vara viss begränsad framkomlighet för cyklister och fotgängare.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson,
telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.