Väderkvarnsbacken/Backagårdsvägen

Tidpunkt: 2019-06-10 08:00 - 2019-06-28 17:00

För att trygga tillgången till el utför vi just nu ett underhållsarbete utmed Väderkvarnsbacken och Backagårdsvägen som beräknas vara klart 28 juni. 

Framkomligheten kommer att vara något begränsad för i huvudsak gående i området.

Grävarbetet innebär även en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer bli informerade via brev i god tid innan avbrottet sker.

För mer information kontakta vårt kundcenter på 0470-70 33 33.