Trafikplats Öjaby

Tidpunkt: 2021-08-26 - 2021-10-01

Under perioden kommer grävarbete utföras i Nylanda vid trafikplats Öjaby för att möjliggöra anslutning av nya elnätskunder.

Arbetet utförs i samarbete med Trafikverket. Entreprenör är PEAB.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.