Trädgårdsgatan

Tidpunkt: 2017-10-09 - 2017-11-10

Under perioden kommer grävarbete utföras på Trädgårdsgatan för att modernisera vår befintliga anläggning där.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för trafikanter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Per-Olof Gustavsson , telefon 0470-77 52 15, eller via e-post Per-Olof.Gustavsson@veab.se.