Teleborg - Torparängen

Tidpunkt: 2020-04-27 06:00 - 2020-05-10 18:00

Under perioden kommer grävarbete utföras i området Torparängen vid klubbstugan för att bygga ut vårt ledningsnät.

Växjö kommun är beställaren och Växjö Energi Elnät AB samförlägger elkabel i samband med utbyggnaden av torparängen. Skanska är vår entreprenör.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.