Telestadshöjden - Torpavägen

Tidpunkt: 2023-02-20 - 2023-06-04

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Torpavägen vid Telestadshöjden för att förbättra och utöka vårt fjärrvärmenät. 

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för bil-,cykel- och gångtrafikanter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.