Telestad: Hammarstedts väg

Tidpunkt: 2021-04-28 - 2021-05-07

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Telestad och längs med Hammarstedts väg för att förnya vårt ledningsnät. 

Under vecka 17 och 18 är det begränsad framkomlighet för bil-, cykel- och gångtrafikanter vid Hammarstedts väg. Gående och cyklister hänvisas runt den avstängda platsen för grävning. Följt skyltar för omledning i området.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Andreas Hall,
telefon 0470-77 51 31 eller via e-post andreas.hall@veab.se.