Teleborg - cykelväg vid Torparskolan

Tidpunkt: 2023-10-16 - 2023-11-17

Under perioden kommer grävarbete utföras vid cykelvägen intill Torparskolan för att förnya och förbättra vårt fjärrvärmenät. Vår entreprenör Skanska utför arbetet.

Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för gående och cyklister. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning och att ta det försiktigt i området.

Det kommer genomföras planerade avbrott för fjärrvärme för boende i närheten, berörda kunder kommer då få information i god tid innan avstängningen.

På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som boende i närheten.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.