Norr - Sven Baelters väg

Tidpunkt: 2023-10-11 - 2023-10-27

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Sven Baelters väg. Arbetet görs för att ansluta ny kund till vårt fjärrvärmenät. Vår entreprenör PEAB utför arbetet.

Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för bilister, gående och cyklister. Trafiken vid korsningen Sven Baelters väg och Håkan Sjögrens väg kommer vara avstängd, trafikanter kör in från andra änden av gatan. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning i området. 

Boende i området kommer få ett planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen. Berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske via sms och brevutskick.

På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som boende i närheten.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.