Korsning Storgatan - Söderleden

Tidpunkt: 2021-09-22 - 2021-10-01

Under perioden kommer grävarbete utföras i trottoar på den södra sidan av Storgatan för att utföra underhållsarbete i vårt elnät.

Framkomligheten kommer vara begränsad för gång- och cykeltrafik. Gående längs trottoar kommer att tillfälligt hänvisas till motsatt sida av gata. Vi kommer att göra vårt yttersta för att gående och trafiken på gatan ska fungera på ett bra sätt.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.