Söderleden - Infanterigatan

Tidpunkt: 2017-02-20 - 2017-03-02

Under perioden kommer grävarbete utföras på Söder med syfte att stärka upp och ansluta fler kunder till vårt elnät på infanterigatan.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för trafikanter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brev.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson, telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.