Sandsbro - Lenhovdavägen

Tidpunkt: 2020-03-16 01:00 - 2020-04-10 18:00

Under perioden kommer grävarbete utföras i området söder om Schwerinvägen och ut mot och över Lenhovdavägen. Arbetet görs för att ansluta en ny kund till vårt fjärrvärmenät.

Framkomligheten kommer att vara något begränsad men vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken på vägen och cykelvägarna ska fungera på ett bra sätt.

Grävarbetet kommer att medföra en avstängning av fjärrvärmeleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrottet kommer att ske.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke. För mer information kring arbetet, kontakta vår kundtjänst 0470-70 33 33.