Bredvik - Snickaregränd och Tvärgränd

Tidpunkt: 2023-09-18 - 2023-10-31

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Snickaregränd och Tvärgränd. Arbetet görs för att byta ut gatubelysning och för att förnya och förbättra vårt elnät. Vår entreprenör VMV utför arbetet.

Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för bilister, gående och cyklister. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning i området. Vi ber er även att inte parkera längsmed gatan när vi är i området och gräver, för att arbetet ska gå så snabbt som möjligt.

Boende i området kommer få ett planerat strömavbrott. Berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske via sms och brevutskick.

På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som boende i närheten.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.