Skolgatan

Tidpunkt: 2017-05-30 - 2017-06-02

Under perioden kommer grävarbete för att ersätta en felaktig elkabel utföras på Skolgatan.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för trafikanter.Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson,  telefon 047077 51 31 eller via epost paul.hansson@veab.se.