Skogsuddevägen

Tidpunkt: 2017-03-21 - 2017-04-13

Under perioden genomför vi ett grävarbete för att ansluta nya kunder till vårt fjärrvärmenät. 

Under hela arbetet kommer infarten till parkeringen till bland annat Willys och Blomsterlandet att vara öppen. Däremot kommer det under en period vara begränsad framkomlighet då enbart ett körfält kommer att vara öppet. Trafiken ut från området kommer därför att hänvisas via Gösta Edströms gata till Vallviksvägen istället för till Skogsudderondellen. In till området används valfri väg. 

Vi gör allt vi kan för att trafiken ska fungera så smidigt som möjligt och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Ulf Vilmontson, telefon 0470-77 51 62 eller via e-post ulf.vilmontson@veab.se.