Tidpunkt: 2020-03-18 06:00 - 2020-06-30 18:00

Under perioden kommer grävarbete utföras i Skir för att förnya vårt ledningsnät.

Wexnet är beställaren och Växjö Energi Elnät AB samförlägger elkabel i samband med utbyggnaden av optonätet. PEAB är vår entreprenör.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak trafikanter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske via brevutskick.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.