Sandsbro

Tidpunkt: 2023-01-16 - 2023-03-01

Under perioden kommer grävarbete och montagearbete utföras vid vår nätstation som ligger mellan Fyllerydsvägen och Toftasjövägen. Arbetet görs för att förnya och framtidssäkra vårt elnät och innebär utbyte av befintlig nätstation som ersätts med en ny modern nätstation.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak bil-,cykel- och gångtrafikanter.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brevutskick.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.