Sandsbro - Långarör

Tidpunkt: 2016-09-12 - 2017-04-30

Under perioden kommer grävarbete utföras mellan Sandsbro och Långarör i etapper för att modernisera en befintlig anläggning samt för att ansluta fler kunder till vårt elnät. Samtidigt ökar vi driftsäkerheten i nätet. 

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för trafikanter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen. Berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brev.

Etapper

Etapp 1, september
Långarörsvägen, mellan Sjötorpavägen och Rottnevägen. 

Etapp 2, oktober–november
Rottnevägen, från Långarörsvägen och i gamla smalspåret, parallellt med Lövängsvägen.

Etapp 3, november–april
Från gamla smalspåret mot Toftastrand. Längs Lenhovdavägen, in mot Fyllerydsvägen och upp mot Toftasjövägen.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson,
telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.