Sandsbro - Fyllerydsvägen

Tidpunkt: 2023-05-31 - 2023-06-16

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Fyllerydsvägen i närheten av korsningen till Pehr Bäckmans väg i Sandsbro. Arbetet görs för att ansluta nya kunder till vårt fjärrvärmenät.

Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för bilister, gående och cyklister, då ena körfältet är avstängt. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning i området. 

På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som boende i närheten.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.