RV30 Nylanda

Tidpunkt: 2020-07-06 - 2020-09-01

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Nylanda för att förnya vårt ledningsnät. Under vecka 28 kommer vi att borra under vägen för ledningar.
Vecka 32 – 36 utförs arbeten med flytt av ledningar.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak biltrafikanter.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brevutskick.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.
För mer information kring arbetet, kontakta kundcenter 0470-70 33 33.