Rottnevägen och Långarörsvägen

Tidpunkt: 2020-09-09 - 2020-09-18

Under perioden kommer grävarbete utföras i den södra kanten längs Rottnevägen samt del av Långarörsvägen.

Gående, cyklister och fordon ska kunna ta sig fram på gatan på ett bra sätt.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.


För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Damir Ahmetovic,
telefon 0470-77 51 15 eller via e-post damir.ahmetovic@veab.se