Hoppa till huvudinnehållet

Tidpunkt: 2021-02-05 - 2021-05-31

Under perioden kommer grävarbete utföras intill Regementsparken och 11-gården för att förnya och förbättra vårt fjärrvärmenät. Samtidigt utför Växjö kommun arbete med VA-ledningar för att möjliggöra byggnation av nya bostäder.

Arbetet utförs i olika etapper. Framkomligheten kommer i perioder vara något begränsad för bilister, cyklister och gångtrafikanter på Kasernvägen. Arbetet innebär att vi kommer fälla tre träd nära korsningen vid Kasernvägen och Storgatan.

Kasernvägen stängs av april-maj

Under vecka 14 fram till och med maj kommer en sträcka av Kasernvägen stängas av för bil-, cykel- och gångtrafikanter. Trafiken leds om vid Sambandsvägen och Honnörsgatan, se nedanstående kartbild. Skyltar för omledning finns på området.

Karta avstängd väg.png

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.