Räppe och Bredvik

Tidpunkt: 2016-06-27 - 2016-09-02

Under veckorna 26-35 kommer grävarbete utföras vid Solängsvägen för att modernisera en befintlig elanläggning och Bredvik för att ansluta fler kunder till vårt elnät. 

Arbetena kommer inte påverka framkomligheten.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brevutskick. 

Räppe

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson,
telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.

Bredvik

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Per-Olof Gustavsson, telefon 0470-77 52 15 eller via e-post Per-Olof.Gustavsson@veab.se.