Räppe – Bergsnäs

Tidpunkt: 2016-03-15 - 2016-04-15

För att möjliggöra vidare anslutning av det nya exploateringsområdet Bredvik krävs förstärkning av ledningsnätet. I samband med arbetet kommer även ett nytt område i Helgevärma att anslutas. Det nya området ligger i anslutning till korsningen Öjabyvägen – Mjölnarevägen. Arbetet kan innebära begränsad framkomlighet på vissa vägar.

Samtidigt byts en kabel som bedömts vara i dåligt skick ut, mellan Räppe, via Helgevärma, till Bergsnäs.

På delar av sträckan sker samförläggning med Wexnet.

Arbetet beräknas vara klart under vecka 15.

För mer information kontakta
Paul Hansson
paul.hansson@veab.se