Rådjursvägen

Tidpunkt: 2019-02-19 - 2019-03-21

Under perioden kommer grävarbete utföras på Rådjursvägen för att förnya elnätet.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för alla typer av trafikanter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra. Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brev. 

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson,
telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.