Prebendevägen

Tidpunkt: 2016-08-15 - 2016-09-02

I samband med utbyte av fjärrvärmeledning på Kristina Nilssons väg gör vi samtidigt ett arbete i kammaren på Prebendevägen under vecka 33. Arbetet utförs för att göra förbättringar i kammaren för att framtida avstängningar ska bli mindre omfattande. 

Ingen biltrafik påverkas av arbetet, då det sker i trottoaren. I och med det påverkas gång och cykeltrafikanter. Arbetet kommer att medföra ett avbrott i fjärrvärmeleveransen. Berörda kunder kommer att bli informerade via brev. 

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Pelle Johansson på telefon 0470-77 51 63 eller via e-post per.johansson@veab.se.