Poppelvägen

Tidpunkt: 2016-09-26 - 2016-10-21

Mellan vecka 39-42 kommer vi att utföra grävning vid Poppelvägen. Arbetet genomförs för att ansluta fler kunder till vårt fjärrvärmenät samt för att kontrollera en ledning.

Vi kommer att arbeta för att tillgängligheten ska vara så god som möjligt men störningar i trafiken kommer att förekomma och vi ber om överseende med detta. 

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Daniel Sjödén,
telefon 0470-77 51 95 eller via e-post daniel.sjoden@veab.se.