Tidpunkt: 2018-04-09 - 2018-07-15

Under perioden kommer grävarbete utföras på Öster för att modernisera befintliga anläggningar. Ledningar och kabelskåp kommer att bytas. Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid, via brevutskick, att bli informerade om när avbrotten kommer att ske.

Arbetet utförs av Wexnet som har anlitat NCC som Entreprenör. Växjö Energi Elnät har valt att utföra samförläggning med Wexnet i projektet. NCC ansvarar för all avstängning som kan påverka framkomligheten för trafikanter.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet för Växjö Energi Elnät, kontakta projektledare Kjell Rönn, telefon 0470-77 52 02 eller via e-post kjell.ronn@veab.se.